CHÚNG TÔI LÀ AI

Sử dụng tiếng Mỹ như một công cụ Giao tiếp, Kết nối và Tự học hỏi.

Hình thành nên những KỸ NĂNG ; KIẾN THỨCTỐ CHẤT cho mỗi Cá nhân HỘI NHẬP SÂN CHƠI TOÀN CẦU .

Trải qua hơn 2 thập niên giúp nâng tầm cho người Việt chúng ta có khả năng nghe nói tiếng Mỹ cùng những kỹ năng mềm; YOURSELF HOME đã may mắn tìm ra một con đường mới ” GIÁO DỤC KHAI PHÓNG”, bởi vì chúng ta ai cũng biết trước đây ai cũng nghĩ chỉ số thông minh IQ (Intelligent Quoteint) quyết định sự thành công của một cá nhân, nhưng bất ngờ những nghiên cứu liên tục qua hàng thập niên niên sau 1985 các nhà khoa học mới phát hiện chính chỉ số EQ (Emotional Quotient) mới là nhân tố chính tạo nên thành công và YOURSELF đã phát hiện ra chính tiếng Mỹ là một công cụ tối thượng nâng cao chỉ số EQ cho người Việt và quan trọng hơn nữa trong cuộc cách mạng thời kỳ 4.0 thì một nhà chiến lược trong top Fortune 500 đã tuyên bố:

“IQ và EQ quan trọng nhưng điều tôi thực sự cần đó là AQ. Tôi cần những người có thể thích nghi nhanh chóng và làm chủ mọi sự thay đổi”.

Vây AQ ( Adaptibility Quotient) là gì ?
Đó chính là Chỉ số thay đổi hay còn gọi là Chỉ số thích nghi, và con đường đầu tiên để nâng cao khả năng thay đổi chính là khả năng tự học, tự nâng cấp thì khả năng nghe nói giỏi Anh ngữ chính là điều giúp học viên sẽ tự học theo chương trình giáo dục trực tuyến Mỹ, vì những đại học và trung học tốt nhất thế giới họ đều có những lớp học tuyến từ những giảng viên xuất sắc nhất, nên các học viên sẽ cùng tổ chức tự học và dạy lẫn nhau theo những môn học và ngành nghề thích hợp và YOURSELF HOME sẽ hình thành những đội nhóm để trải nghiệm những kỹ năng làm chủ về thể chất, tâm hồn và trí tuệ.

Giáo dục khai phóng không giúp cho học sinh tiếp nhận và nhớ thông tin (Information) rồi dùng nó để trả lời đề thi như trường học truyền thống, khai phóng học hỏi qua hành động, thông qua mội trường giúp các em trải nghiệm, tự học tập, giúp đỡ, phục vụ lẫn nhau và tạo nên sự thay đổi (Transformation). Sự biến đổi là cách thức duy nhất để vượt lên hay bị tiêu diệt.

Nâng cao những kỹ năng căn bản của một công dân toàn cầu, những kỹ năng mềm; những kỹ năng có thể chuyển đổi và thích ứng nhanh trong tốc độ phát triển toàn cầu hôm nay.

 

Giảng Viên và Lãnh đạo YOURSELF HOME
                                                                               Phạm Ngọc Thư